Sélectionner une page
Details
Start:

octobre 8 - 10:00 am

End:

octobre 9 - 06:00 pm

Event Category:

Exhibition, Paintings

Venue

Chapel for Europe

Rue Van Maerlant,22-24

Brussels, Belgium, 1040

Portes ouvertes: Ode to Life
Saint Francis and other sacred art of Rik Van Schil, O.F.M.
Sales exhibition to benefit projects promoting Franciscan spirituality.

Saturday, 8 and Sunday, 9 October 2022 from 11:00 to 18:00.

In collaboration with the Friars Minor Franciscans and the Tau movement, Chapel for Europe is exhibiting religious works from Rik Van Schil‘s personal collection. Profits from this sales exhibition go to projects supporting Franciscan spirituality.

Franciscan Father Rik van Schil (1931-2020) was co-creator of the art centre Pro Arte Christiana and a sculptor. The foundational tone of his work invariably was harmony with life and the cosmos, delight before creation, and humble bowing before mystery. He worked in a personal style in which influences from Romanesque art shine through.

He himself spoke of his work as follows: « I want to seek above all to portray man in a world given to man by the Creator as ‘a good thing’. » This is a credo that maintains all its relevance today in a world posing existential questions about ecology and peaceful coexistence.

For more specific information, prices and sales please contact directly : info@rikvanschil.com

www.rikvanschil.be

**************              **************              **************               ****************

Portes Ouvertes: Ode aan het Leven –
Sint-Franciscus en andere religieuze kunst van Rik Van Schil, O.F.M.
Verkooptentoonstelling ten voordele van projecten voor Franciscaanse spiritualiteit.

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 11.00 tot 18.00 uur.

De Chapel for Europa exposeert in samenwerking met de Minderbroeders-Franciscanen en de Tau-beweging de religieuze werken uit de persoonlijke collectie van Rik Van Schil. De opbrengst van deze verkooptentoonstelling gaat naar projecten die de Franciscaanse spiritualiteit ondersteunen.

De Franciscaanse pater Rik van Schil (1931-2020) was medebezieler van het kunstencentrum Pro Arte Christiana en beeldhouwer. De grondtoon van zijn werk was steeds de harmonie met het leven en de kosmos, de verrukking voor de schepping, het nederig buigen voor het mysterie. Hij werkte in een persoonlijke stijl waar invloeden uit de Romaanse kunst in doorschemeren.

Zelf sprak hij over zijn werk als volgt: “Ik wil zoeken om vooral de mens uit te beelden in een wereld die door de Schepper aan de mens gegeven is als ‘een goed gegeven’.” Een credo dat vandaag al zijn belang houdt in een wereld die zich existentiële vragen stelt over ecologie en vreedzaam samenleven.

Voor meer specifieke informatie, prijzen en verkoop kunt u rechtstreeks contact opnemen met: info@rikvanschil.com

www.rikvanschil.be