Sélectionner une page
Details
Start:

septembre 21 - 12:00 am

End:

novembre 8 - 02:00 pm

Event Category:

Exhibition, Paintings

Venue

Chapel for Europe

Rue Van Maerlant,22-24

Brussels, Belgium, 1040

Ode to Life
Saint Francis and other sacred art of Rik Van Schil, O.F.M.
Sales exhibition to benefit projects promoting Franciscan spirituality.

For more specific information, prices and sale please contact: www.rikvanschil.be

Opening: Wednesday, 21.09.2022 

Finissage: Tuesday, 08.11.2022

Franciscan Father Rik van Schil (1931-2020) was co-founder and animator of the art centre Pro Arte Christiana and a sculptor. St. Francis was one of his favourite subjects, not because Rik van Schil was a Franciscan, but because this saint lived and sang so intensely, powerfully and simply what Rik himself lived and sang in his work: the beauty of creation. Christ, especially the silent one, was often presented. The guiding thread of his work has always been the harmony between life and the cosmos, the sense of wonder in face of creation, the humble inclination towards the mystery.

He himself has spoken of his work as follows: « In an art world where I often see applause for ‘the glorification of decadence’, I want to be aware of and continue to believe in mankind with his mystery of life and death, origin and destination, love and hope. In other words, I want to open up to a world inhabited by real people, a world where life is good. I want to seek to portray, above all, the human being in a world given to mankind by the Creator as ‘something good’. Renovabis faciem terrae.”

A credo that remains relevant today in a world that is asking existential questions about ecology and peaceful coexistence.

In collaboration with the Franciscan Friars Minor and the Tau movement, the Chapel for Europe is exhibiting religious works from Rik Van Schil‘s personal collection. The proceeds from this exhibition and sale will be used for projects that support Franciscan spirituality.

 

*******************************************************************************************************

Ode aan het Leven
Sint-Franciscus en andere religieuze kunst van Rik Van Schil, O.F.M.
Verkooptentoonstelling ten voordele van projecten voor Franciscaanse spiritualiteit.

Voor meer specifieke informatie, prijzen en verkoop kunt u contact opnemen met: www.rikvanschil.be

Inauguratie: woensdag 21.09.2022

Finissage: dinsdag 08.11.2022

De Franciscaanse pater Rik van Schil (1931-2020) was medebezieler van het kunstencentrum Pro Arte Christiana en beeldhouwer. De heilige Franciscus was een van zijn geliefkoosde onderwerpen, niet omdat Rik Van Schil franciscaan was, maar omdat Franciscus zo intens, zo krachtig en zo eenvoudig beleefde en bezong wat Rik in zijn œuvre zelf beleefde en bezong: de schoonheid van de schepping. Ook Christus, vooral de zwijgende, kwam vaak aan bod. De grondtoon van zijn werk was steeds de harmonie met het leven en de kosmos, de verrukking voor de schepping, het nederig buigen voor het mysterie.

Zelf sprak hij over zijn werk als volgt: “In een wereld van de kunst, waar ik vaak zie dat ‘de verheerlijking der decadentie’ geapplaudisseerd wordt, wil ik me bewust opstellen en blijven geloven in de mens met zijn mysterie van leven en dood, van oorsprong en bestemming, van liefde en hoop. Met andere woorden: ik wil me openstellen voor een wereld die door échte mensen bewoond is, voor een wereld waar het goed is te leven. Ik wil zoeken om vooral de mens uit te beelden in een wereld die door de Schepper aan de mens gegeven is als ‘een goed gegeven’. Renovabis faciem terrae.”

Een credo dat vandaag al zijn belang houdt in een wereld die zich existentiële vragen stelt over ecologie en vreedzaam samenleven.

De Chapel for Europa exposeert in samenwerking met de Minderbroeders-Franciscanen en de Tau-beweging de religieuze werken uit de persoonlijke collectie van Rik Van Schil. De opbrengst van deze verkooptentoonstelling gaat naar projecten die de Franciscaanse spiritualiteit ondersteunen.